Palabras en color Respuestas

Por favor, prueba este nuevo y emocionante juego de puzzles. Pase el dedo sobre las letras para formar palabras. Encuentra todas las palabras en la lista para avanzar al siguiente rompecabezas. Las palabras escondidas adicionales te darán una bonificación extra.

Palabras en color Respuestas

NIVEL 1
SUR – PRO – USO – PUS
SON – ENE – SEO – SENO – OSO
ASA – SER – ERA – RAS – SESO – RES
SOL – LEO – CELO – CESE – SEO
RAS – AMA – MAR – MASA – RAMA – ASA
SER – SEO – RES -TOS – RESTO – REO
ARO – RAS – ERA – SER – OSTRA – RES
ROL – ARO – ERA – LAR – ORLA – BREA – REO
ASA – RAS – SUR – PASA – PAUSA – PUS
ALA – LOA – HALO – OLLA – HOLA – OLA

NIVEL 2
ALA – ASA – MASA – SALA – ASMA – SAL
SAL – ALA – SOL – OLA – LOS – SALA – OLLA
SED – PASO – PEDO – PESO – SEDA
ALA – PELA – PALA – ALUD – AULA
GOL – OLA – ALGO – LIGA – LAGO – GOLA
CAN – CASA – CAVA – ANCA – CANA – ASA
OLA – ARO – LAR – ROL – LOA – MORA – MORAL – RON
SER – REO – SON – RES – SENO – TREN – TESO – SEO
IRA – IDA – DIOS – RADIO – CARDO
SAL – GAS – GALA – SAGA – ALIAS – SALA

NIVEL 3
ARO – ARCA – ORLA – CARA – CLARA – LAR
PAN – ROL – LAR – LOA – OLA – PLAN – PARO – PALO – ARO
UNA – CAN – CAJA – NUCA – CANA – CUNA – JUAN
AMO – AMA – MAR – RAMO – RATA – RAMA – TARA – MATA
SOL – ARO – ROL – LAR – OLA – OLOR – ESLORA – ORLA
RAS – ALA – SAL – CAL – LACA – CALA – SALA – SACA – LAR
CAL – ALCE – ISLA – SECA – TILA – CELTA
TOD – BODA – BOTO – BOTA – ADOBO – DATO
DAN – NADA – ARCA – RANA – ARCADA
REO – ARO – ERA – RES – SEO – SER – ASEO – PERA – PESA – RAS

NIVEL 4
OCA – CAN – COL – CANO – ANCA – CANELO – CANA
SOR – TOS – BROTA – BOTA – ROSA – COTA – COSA
SON – ASCO – NONA – COSA – ROSA – SORNA RON
IRA – AMA – AMO – MAR – RIMA – RAMO – MIRAA – RAMA – ARIA
ALA – LAR – CAL – SAL – SALA – ARCA – CALA – LACRA – RAS
OCA – ARO – MAR – ORCA – ROCA – ARCO – TOCA- MARCO
ALA – LAR – AVAL – VIRA – VIAL – LAVA – RIVAL – IRA
CAL – LACA – ARCA – CALA – LACRA – CALLA – LAR
BOL – BODA – LOBA – OLLA – LADO ADOBO – LOBO
REO – AMO – ARO – ERA – RETO – MORA – AMOR – AROMA – TOMA

NIVEL 5
MAR – AMA – LAR – LAMA – RAMO – ALMA – RAMA – RAMAL – AMO
ARO – IRA – RATO – TIRA – RITO – RATA – AORTA – ARIA
TOS – OSO – SOPA – PASO – PATA – TAPA – PATO – POSO – SAPO
RAS – ERA – RES – MAR – FASE – FRASE – RESTA – FRESA – SER
ARO – LAR – TALA – LARVA – TARA – RATO – VARA – ORLA – ALA
LAR – IRA – MAR – MIRA – RIEL – LEMA – MIEL – LLAME – RIMA
ASA – TASA – CATA – ASTA – CASA – CASTA – TASCA
PRO – AMA – ARO – MAR – PROA – ARCO – PARO – RAMA – MARCO – PAR
IRA – ARIA – PILA – RAIL – LIRA – PIARA – PILAR – LAR
ERA – ACRE – PECA – PERA – SACA – CERA – ACERA – ARCA